Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Branchevereniging Nederland ICT van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Via onderstaande link kunt u onze voorwaarden downloaden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.


Algemene voorwaarden:
Download PDF