Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Algemene Voorwaarden van Branchevereniging Nederland ICT van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Via onderstaande links kunt u de verwerkersovereenkomst en algemene voorwaarden downloaden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.


Algemene voorwaarden:
Download PDF


Verwerkersovereenkomst:
Download PDF