Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Branchevereniging ICT Office van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Via onderstaande links kunt u onze voorwaarden downloaden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.


Module Algemeen:
Download PDF


Module Ontwikkeling en onderhoud van een website:
Download PDF


Module Webhosting:
Download PDF


Module Advisering, Consultancy en Projectmanagment:
Download PDF